لوح تقدیر
لوح تقدیر
اولین جشنواره مهدسی ساختمانی/1375
تقدیرنامه
تقدیرنامه از مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری
1374
لوح تقدیر3
لوح تقدیر دومین دوره جایزه ابادی
1375

لوح تقدیر4
لوح تقدیر از مدیر کل میراث فرهنگی مازندران

تقدیرنامه5
تقدیر شرکت تعاونی مسکن تبریز از شرکت زیستا در خصوص طراحی وتصویب شهرک شهید صیاد شیرازی
تقدیر نامه 6
تقدیر شهرداری منطقه یک تبریز از شرکت زیستا در خصوص طرح بازگشایی مسیر ایده لو
تقدیر 7
تقدیر مدیر همایش اصفهان از شرکت زیستا در خصوص ارسال طرح در اولین همایش ملی معماری و طراحی شهری نقش جهان
1386/2/3
تقدیر8
تقدیر مدیر عامل جهاد خانه سازی استان اذربایحان شرقی از مهندسین مشاور زیستا در خصوص ارائه طرح جامع در اراضی ملک کیان
لوح تقدیر9
لوح تقدیر شهردار کلانشهر تبریز به مهندس خودکار در خصوص بررسی کارشناسی طرح های توسعه ی شهری و پروژه های کلان
تقدیرنامه10
تقدیر معاون شهرسازی و معماری تبریز ازشرکت زیستا در خصوص همکاری در غرفه حوزه معاونت شهرسازی و معماری در نمایشگاه دستاورد های90 شهرداری تبریز
تقدیر11
تقدیر مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران از سرکار خانم مهندس زهره بزرگ نیا در خصوص طرح بزرگ مسکن مهر
1389
تقدیر12
تقدیر مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر استان تهران از مهندس عاصمی فاخر در خصوص  طرح بزرگ مسکن مهر
1389
تقدیر13
تقدیر14
دعوت نامه
اولین جشنواره مهدسی ساختمانی/1375
تقدیر15
تقدیر معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان  از مهندسین مشاور  زیستا در خصوص همکاری در برگزاری دومین جشنواره مهندسی ساختمان
تقدیر16
پیام تشکر از سرکار خانم بزرگ نیا
تقدیرر17
تشکر مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از سرکار خانم بزرگ نیا
تقدیر18
تشکر معاون پژوهشی از سرکار خانم مهندس بزرگ نیا
;

مهندسین مشاور زیستا

Social Links

language